Vereniging Bedrijvenpark WFO

De vereniging bedrijvenpark WFO heeft als primaire doelstelling een kwalitatief en hoogwaardig bedrijventerrein te realiseren. Deze hoogwaardige kwaliteit komt onder meer tot uiting in een perfecte groenvoorziening en de algehele netheid van de bedrijfsgebouwen en terreinen.

Uitgangspunt voor de vereniging is het samenbrengen van de ondernemers van het bedrijventerrein om de vestigingsomstandigheden te optimaliseren voor alle partijen.

De vereniging bedrijvenpark WFO is niet alleen een samenwerking tussen de op het bedrijventerrein gevestigde bedrijven, het kan fungeren als schakel tussen overige partijen en locale overheden. Alle betrokken partijen onderkennen het belang van een centrale organisatie die de kwaliteit van een bedrijventerrein op de lange termijn waarborgt.