Nieuws


Algemene Ledenvergadering BWFO 2017 | 08.03.2017

Op maandag 27 maart 2017 wordt de algemene ledenvergadering van BWFO gehouden.

Locatie: Rabobank West-Friesland, Graanmarkt 1, 1681 PA Zwaagdijk
Aanvang: 19.30 uur. U bent welkom vanaf 19.15 uur

Agenda:
1- Opening door de voorzitter
2- Doelstelling 2017
3- Toelichting over Parkmanagement
4- Cameratoezicht op het bedrijventerrein
5- Stand van zaken N23 door Hans Huibers, voorzitter WBG
6- Rondvraag.

De vergadering wordt afgesloten met een netwerkborrel.

De bijeenkomst wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank West-Friesland.